Skip to content Skip to primary navigation
Short profile

Thüringisches Insti­tut für Tex­til- und Kun­st­stoff-Forschung e. V. (TITK)